• O nas

Działania naszej firmy "LANSER-Sklep internetowy Łukasz Wnuk" są powiązane z branżą odzieżową.Nasza firma zapewnia wszystkim kupującym obszerny zakres towarów odzieżowych,obuwniczych oraz akcesoriów najlepszej jakości w korzystnych cenach.Oferujemy nowe produkty i w 100% oryginalne. Kupujący mają możliwość w tym miejscu spodziewać się kompleksowej obsługi, a także porad podczas kupowania i znacznie więcej. Dodatkowo "LANSER" często organizuje atrakcyjne obniżki cen, a także nieustannie rozszerza zakres oferowanych tekstyliów."LANSER-Sklep internetowy Łukasz Wnuk" znajduje się w rejestrze gospodarczym pod numerem: 6472545023.Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą


 

Administratorem danych osobowych jest Łukasz Wnuk wykonujący działalność gospodarczą
pod firmą LANSER – Sklep internetowy Łukasz Wnuk pod adresem ul. Janowicka 17 lok. 3,
44-321 Marklowice, NIP: 6472545023, REGON: 385568989. Podanie danych osobowych
przez klienta jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących
celach: zawieranie i realizacja umów, na podstawie zawartej umowy; rachunkowych
związanych z wystawianiem i przyjmowaniem dokumentów rozliczeniowych, na podstawie
przepisów prawa podatkowego; archiwizacja danych dla potrzeby wykazania faktów, a także
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz kontakt
telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co jest prawnie uzasadnionym
interesem administratora danych. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez
administratora danych mogą być podmioty współpracujące z administratorem danych gdy
jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą. Dane osobowe
nie będą przekazywane do podmiotu mającego siedzibę w państwie trzecim. Administrator
danych przechowuje dane osobowe przez czas nie dłuższy niż termin przedawnienia
zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Każda osoba, której dane osobowe są
przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Każda osoba, która uzna, że jej dane
osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub innych
właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie będą
przetwarzane w sposób automatyczny, w tym poprzez profilowanie. Szczegółowe informacje
na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej w klauzuli informacyjnej
RODO dostępnej pod adresem link do polityki prywatności.